EKOGROSZEK - SPRZEDAŻ EKOGROSZKU

EKOGROSZEK PIEKLORZ

Wartość opałowa: 27 - 28 MJ/kg
Zawartość popiołu: 4 - 6 %
Uziarnienie: 5 - 25 mm
Pakowany w worki 25 kg
ekogroszek

EKOGROSZEK - MAPA

Ekogroszek
Ekogroszek
Ekogroszek
Ekogroszek
Ekogroszek
Ekogroszek
Ekogroszek
Ekogroszek