EKOGROSZEK WARSZAWA - SPRZEDAŻ EKOGROSZKU

EKOGROSZEK PIEKLORZ

Wartość opałowa: 27 - 28 MJ/kg
Zawartość popiołu: 4 - 6 %
Uziarnienie: 5 - 25 mm
Pakowany w worki 25 kg
ekogroszek warszawa

EKOGROSZEK WARSZAWA - MAPA

Ekogroszek Warszawa
Ekogroszek Warszawa
Ekogroszek Warszawa
Ekogroszek Warszawa
Ekogroszek Warszawa
Ekogroszek Warszawa
Ekogroszek Warszawa
Ekogroszek Warszawa