EKOGROSZEK HALINÓW - SPRZEDAŻ EKOGROSZKU

EKOGROSZEK - PIEKLORZ

Wartość opałowa: 27 - 28 MJ/kg
Zawartość popiołu: 4 - 7 %
Uziarnienie: 5 - 25 mm
Pakowany w worki 25 kg
ekogroszek halinów

EKOGROSZEK HALINÓW - MAPA

Ekogroszek Halinów
Ekogroszek Halinów
Ekogroszek Halinów
Ekogroszek Halinów
Ekogroszek Halinów
Ekogroszek Halinów
Ekogroszek Halinów
Ekogroszek Halinów