EKOGROSZEK MARKI - SPRZEDAŻ EKOGROSZKU

EKOGROSZEK - PIEKLORZ

Wartość opałowa: 27 - 28 MJ/kg
Zawartość popiołu: 4 - 7 %
Uziarnienie: 5 - 25 mm
Pakowany w worki 25 kg
ekogroszek marki

EKOGROSZEK MARKI - MAPA

Ekogroszek
Ekogroszek Marki
Ekogroszek Marki
Ekogroszek Marki
Ekogroszek Marki
Ekogroszek Marki
Ekogroszek Marki
Ekogroszek Marki