EKOGROSZEK OTWOCK - SPRZEDAŻ EKOGROSZKU

EKOGROSZEK

Wartość opałowa: 26 - 27 MJ/kg
Zawartość popiołu: 3 - 4 %
Uziarnienie: 5 - 25 mm
Pakowany w worki 25 kg
ekogroszek Otwock

EKOGROSZEK OTWOCK - MAPA

Ekogroszek Otwock
Ekogroszek Otwock
Ekogroszek Otwock
Ekogroszek Otwock
Ekogroszek Otwock
Ekogroszek Otwock
Ekogroszek Otwock
Ekogroszek Otwock