EKOGROSZEK WĘGRÓW - SPRZEDAŻ EKOGROSZKU

EKOGROSZEK

Wartość opałowa: 26 - 27 MJ/kg
Zawartość popiołu: 3 - 4 %
Uziarnienie: 5 - 25 mm
Pakowany w worki 25 kg
ekogroszek Węgrów

EKOGROSZEK WĘGRÓW - MAPA

Ekogroszek Węgrów
Ekogroszek Węgrów
Ekogroszek Węgrów
Ekogroszek Węgrów
Ekogroszek Węgrów
Ekogroszek Węgrów
Ekogroszek Węgrów
Ekogroszek Węgrów